mappe

Paesi | Oceania | Micronesia | Stati Federati di Micronesia

Altre carte geografiche

Carta politica (Tratto da: World Atlas)

 

Carta politica, 2008 (Tratto da: Encyclopedia Britannica)

Carta politica, 2010 (Tratto da: University of Texas at Austin Map Collection)

Carta politica, 1999 (Tratto da: University of Texas at Austin Map Collection)